Stalowa Wola: Związki podjęły działania w obronie ukaranych za strajk

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Kolejne decyzje zapadną po 8 czerwca. Wtedy odbędzie się posiedzenie
Podkarpackiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego przy marszałku
Województwa, podczas którego będzie poruszona sprawa zwolnień i kar za
strajk w spółce Axtone HSW. Więcej na ten temat w jutrzejszym serwisie.
Marta Górecka
Co ciekawe zwolnieniami dyscyplinarnymi objęci zostali przewodniczący
związków zawodowych działających w AXTONE:

Związki zawodowe HSW stają w obronie pracowników spółki Axtone HSW, dawnej
Sprężynowni, którzy ukarani zostali za 2-godzinny strajk. Protest odbył się
16 maja, a tydzień później tuż przed Bożym Ciałem firma odpowiedziała
zwolnieniami dyscyplinarnymi i naganami twierdząc, że strajk był nielegalny.
Innego zdania są związki zawodowe, które od jesieni ubiegłego roku pozostają
w sporze zbiorowym dotyczącym podwyżki płac z zarządem Axtone HSW. Według
związkowców do zwolnienia pracowników doszło z naruszeniem prawa stąd m.in.
skierowane zostały wnioski do Sądu Pracy. Mówi szef hutniczej ‘Solidarności’ Henryk Szostak: