Stalowa Wola: Żołnierze Wyklęci okiem młodego pokolenia

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Do końca tygodnia uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Stalowej Woli mają szansę wziąć udział w konkursie plastycznym pt. 'Żołnierze Wyklęci
okiem młodego pokolenia” i wygrać czytnik e-booków. Organizatorem konkursu
są władze Stalowej Woli, które od najbliższej soboty do 2 marca organizują
w mieście obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych pn. 'Żołnierze Wyklęci
– ludzie o stalowej woli”. Konkurs poprzedzający obchody ma być okazją do
przekazania młodym ludziom wiedzy o historii i tragicznych losach Żołnierzy
Wyklętych. Prace konkursowe, które autorzy muszą złożyć do 26 lutego
osobiście w Urzędzie Miasta w Stalowej Woli lub wysłać pocztą, mogą być
wykonane w dowolnej technice w formacie A3. Każdy z uczniów może przekazać
tylko jedną pracę opatrzoną swoimi danymi. Potem do pracy przystąpi jury i 1
marca podczas głównych obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych nastąpi
ogłoszenie wyników. Patronat nad stalowowolskimi obchodami Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych objęło Radio Leliwa