Stalowa Wola: Wyklęci okiem młodych

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Prace należy składać osobiście w Urzędzie Miasta, pokój nr 37 lub wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta, ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola, z dopiskiem 'Konkurs – Żołnierze Wyklęci”, pokój nr 37.Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 marca podczas obchodów Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nagrodą główną w konkursie jest czytnik e-booków.
(Dominika Miś)
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Stalowa Wola mogą wziąć udział w konkursie plastycznym pt. 'Żołnierze Wyklęci okiem młodego pokolenia”.
Justyna Argasińska-Niemiec Urząd Miasta Stalowej Woli: