Stalowa Wola: Wybudowano zakład przetwarzania odpadów komunalnych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W Stalowej Woli oddano do użytku Zakład Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Rocznie utylizowanych tam będzie około 60 tysięcy ton śmieci.
W zakładzie pracę znajdzie docelowo 70 osób. Zakład będzie też pełnił funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla regionu północnego. Oznacza to, że utylizowane będą tu odpady z terenu kilku gmin województwa.
Obiekt składa się z trzech modułów. Pierwszym jest sortownia, która dzięki innowacyjnej linii umożliwi segregację tych odpadów, których recykling będzie w danym momencie opłacalny. Pozostałe odpady będą wykorzystywane jako komponenty do paliwa alternatywnego, które będzie sprzedawane np. do ciepłowni zasilanych tym rodzajem paliwa.
Kolejnym modułem jest biogazownia, gdzie trafiać będą odpowiednie odpady organiczne. Z nich wytwarzany będzie biogaz, który w wyniku spalania będzie zamieniony na energię cieplną i prąd, które zostaną przeznaczone na potrzeby zakładu.
Trzecim modułem jest kompostowania, do której trafiać będą nadwyżki odpadów organicznych i tam będą odpowiednio przetwarzane. Wszystkie procesy przetwarzania odpadów będą odbywały się w halach, dzięki temu do minimum zostanie ograniczony problem z odorem.
Koszt wybudowania zakładu to ponad 106 milionów złotych, z tej kwoty 57 milionów stanowi unijne dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko, około 19 milionów to pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, reszta to wkład samorządu.
(Małgorzata Migacz-Figacz)