Stalowa Wola: Włącz się w prace nad Strategią Miasta.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W Stalowej Woli trwają prace nad nową Strategią Rozwoju miasta na lata 2016-2022 z prognozą do roku 2027. Dokument wskazuje najważniejsze cele do realizacji w najbliższych latach w Stalowej Woli, które stoją nie tylko przed władzami miasta, ale też instytucjami, szkołami, stalowowolskim biznesem, czy organizacjami pozarządowymi. Ma być też ujęty szacunkowy koszt tych zadań oraz ich monitoring. Nad przygotowaniem strategii pracują
zarówno radni jak i przedstawiciele różnych środowisk. Również mieszkańcy mogli wyrazić swoją opinię w formie ankiety co według nich jest najważniejsze, na co trzeba postawić co rozwijać a co trzeba poprawić.
Odbyły się także warsztaty poświęcone zagrożeniom i niekorzystnym zjawiskom, ale i atutom i pozytywom, które mogą mieć korzystny wpływ na życie mieszkańców Stalowej Woli. Kolejne spotkanie będzie dotyczyło rozwiązań, które między innymi pozwolą ominąć przeszkody stojące na drodze rozwoju miasta. Spotkania robocze dotyczące Strategii Rozwoju Miasta Stalowej Woli odbędą się dziś i we wtorek o godz. 10.00 w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli.
(Marta Górecka)