Stalowa Wola: W ramach protestów na razie akcja informacyjna

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Związkowcy liczą właśnie na to, że w roku wyborczym rząd będzie bardziej skory na ustępstwa.
Natomiast wśród postulatów, których domagają się w ramach trwającego protestu związkowcy są m.in.:
– Szybki wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce i wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za
godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.
– Wyeliminowanie śmieciowych umów o pracę oraz samozatrudnienia.
– Wycofanie się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenie prawa
do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych
legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami
składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe
świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.
– Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
(Marta Górecka)
A ogólnopolskie manifestacje zależeć będą od decyzji rządowych

Zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ 'Solidarność” zdecydował, że w ramach akcji protestacyjnej na razie skupi się na działaniach informacyjnych i poczeka na decyzje Krajowego Sztabu Protestacyjnego. Mówi szef zarządu regionu Andrzej Kaczmarek