Stalowa Wola: W niedzielę upamiętnią 34. rocznicę stanu wojennego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Mieszkańcy Stalowej Woli upamiętnią kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Dla przypomnienia tamtych wydarzeń sprzed 34 lat 13 grudnia, czyli już w tę niedzielę tradycyjnie spotkają się pod krzyżem przed bramą numer
3 Huty Stalowa Wola obok zajezdni autobusowej i ambulatorium. To o godz. 16.45. Po modlitwie, złożeniu kwiatów i przemówieniach uczestnicy w MARSZU MILCZENIA z zapalonymi pochodniami, z pocztami sztandarowymi przejdą ulicami miasta do Bazyliki Matki Bożej Królowej Polski. Tam o godz 18.00 odbędzie
się Msza Święta w intencji Ojczyzny, zostaną złożone wieńce i zapalone znicze pod tablicą
błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i pomnikiem świętego Jana Pawła II. Potem odbędzie się spotkanie rocznicowe w Bibliotece Międzyuczelnianej . Będzie ono połączone z wręczeniem honorowych odznaczeń Semper Fidelis, nadanych przez Krajowy Sekretariat Emerytów i Rencistów NSZZ 'Solidarność”.
Organizatorami obchodów są Prezydent Stalowej Woli, Międzyzakładowa
Organizacja Związkowa NSZZ 'Solidarność” Huty Stalowa Wola i Zarząd Regionu
Ziemia Sandomierska NSZZ 'Solidarność”. Również w kościele parafialnym w Zaleszanach w rocznicę stanu wojennego o godzinie 11.00 celebrowana będzie Msza święta w intencji Ojczyzny. To z parafii Zaleszany pochodził Zbigniew Wilk – jeden z górników Kopalni 'Wujek”, poległych 16 grudnia 1981 r. podczas pacyfikacji kopalni przez oddziały ZOMO. Po Mszy św. zostaną złożone wieńce i zapalone znicze pod pomnikiem górników z KWK 'Wujek” na cmentarzu parafialnym. W uroczystości w Zaleszanach będą uczestniczyć poczty
sztandarowe NSZZ 'Solidarność” i związkowcy z organizacji zakładowych NSZZ 'Solidarność”.
(Marta Górecka)