Stalowa Wola: Szkoły w projekcie 'Chrońmy młodość w sieci'.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

12 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Stalowej Woli uczestniczy w projekcie 'Chrońmy młodość w sieci'.
Jest on odpowiedzią na potrzebę poszerzenia działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodzieży.
Projekt składa się z 9 zadań głównych, w ramach których zrealizowane zostaną takie działania jak: ogólnopolska promocja programu skierowana do użytkowników Internetu, warsztaty edukacyjne dla kadry pedagogicznej i młodzieży, profilaktyczno-edukacyjne zajęcia w klasach realizowane przez młodzież, ogólnopolski konkurs na projekt twórczy promujący bezpieczeństwo w sieci oraz szkolenia dla rad pedagogicznych i rodziców, a także opracowanie wzorcowych szkolnych systemów zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc dostępnych dla placówek oświatowych w całej Polsce poprzez Internet.
Celem głównym projektu jest wzrost świadomości młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez realizację szeregu działań o charakterze edukacyjnych i aktywizacyjnych. Projekt realizowany będzie przez okres 5 miesięcy.
(Małgorzata Migacz-Figacz)