Stalowa Wola: Solidarność z regionu przyłączy się do protestów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

'Solidarność' Regionu Ziemia Sandomierska włączy się w akcje protestacyjne w
ramach pogotowia strajkowego ogłoszonego przez Krajowy Sztab Protestacyjny
trzech central związkowych . Mają to być działania wspierające protesty
górnicze i innych branż.
Scenariusze opracowywane przez Krajowy Sztab
Protestacyjny przewidują akcje protestacyjne do jesieni.
Według Solidarności przygotowywane zaostrzenia związkowej akcji
protestacyjnej wywołane jest brakiem dialogu i odpowiedzi premier Ewy Kopacz
na związkowe żądanie przystąpienia do rozmów o sytuacji gospodarczej i
społecznej Polski. Takich rozmów związkowcy domagają się w związku z
dramatyczną sytuacją kluczowych branż m.in. górnictwa i rolnictwa.
Rząd proponuje jedynie spotkania z poszczególnymi ministrami w 'podstolikach'
negocjacyjnych. To zdaniem związkowców za mało, bo według nich jest to
dialog pozorowany.
Według związkowców jedynym pozytywnym przykładem takich rozmów był dialog w
zbrojeniówce prowadzony z przedstawicielami ministra skarbu państwa pod
patronatem wicepremiera Tomasza Siemoniaka. Dzięki tym rozmowom, przy
solidarnej postawie związkowców, może nastąpić dźwigniecie tej branży.
Warunek – to wspólne działanie fabryk w Świdniku, Stalowej Woli, Mielcu i
Łabędach.
Akcje protestacyjne już ruszyły, dlatego w najbliższy czwartek na
nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska
NSZZ 'Solidarność'. Jednym z głównych punktów posiedzenia będą
przygotowania do udziału w akcjach protestacyjnych.
Wśród postulatów których domagają się związkowcy są m.in.:
– Szybki wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce i wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za
godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.
– Wyeliminowanie śmieciowych umów o pracę oraz samozatrudnienia.
– Wycofanie się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenie prawa
do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych
legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami
składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe
świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.
– Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
(Marta Górecka)