Stalowa Wola: Solidarność regionu też będzie protestować

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Jutro w Stalowej Woli na swoim nadzwyczajnym posiedzeniu zbierze się zarząd Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ 'Solidarność”. Jednym z głównych punktów posiedzenia będą przygotowania do udziału w akcjach protestacyjnych, w ramach pogotowia strajkowego ogłoszonego przez Krajowy Sztab Protestacyjny trzech central związkowych.
Ma to być wyraz wsparcia dla protestujących górników i przedstawicieli innych branż. Według Solidarności zapowiadane zaostrzenie związkowej akcji protestacyjnej wywołane jest brakiem dialogu i odpowiedzi premier Ewy Kopacz na związkowe żądanie przystąpienia do rozmów o sytuacji gospodarczej i społecznej Polski. A takich rozmów związkowcy domagają się w związku z
trudną sytuacją kluczowych branż m.in. górnictwa, i rolnictwa. Według protestujących rząd proponuje jedynie spotkania z poszczególnymi ministrami w 'podstolikach”
negocjacyjnych, a to za mało, bo jak oceniają jest to dialog pozorowany.
I jedynie w przypadku zbrojeniówki dał on pozytywne efekty, bo prowadzony z przedstawicielami ministra skarbu państwa pod patronatem wicepremiera Tomasza Siemoniaka i przy
solidarnej postawie związkowców, może doprowadzić do dźwignięcia tej branży.
Warunek – to wspólne działanie fabryk w Świdniku, Stalowej Woli, Mielcu i
Łabędach.
Natomiast wśród postulatów, których domagają się w ramach trwającego protestu związkowcy są m.in.:
– Szybki wzrost minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce i wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za
godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.
– Wyeliminowanie śmieciowych umów o pracę oraz samozatrudnienia.
– Wycofanie się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenie prawa
do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych
legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami
składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe
świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.
– Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Jakie zaś będą działania Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ 'Solidarność” w ramach akcji protestacyjnych okaże się po jutrzejszym posiedzeniu.
(Marta Górecka)