Stalowa Wola: Są miliony z konkursu na przygotowanie nowej rewitalizacji

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Bo już podczas przygotowywania wniosku zespół mocno pracował spotykając się
z mieszkańcami i zbierając ankiety, które posłużyły do dobrego przygotowania
się do konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast.
(Marta Górecka)
A chodzi o wypracowanie projektu rewitalizacji, który będzie wypadkową
pomysłów i opinii mieszkańców i władz Stalowej Woli:

Stalowa Wola znalazła się wśród najlepszych 20 miast w Polsce, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu Modelowa Rewitalizacja Miast.
Hutniczy gród otrzyma blisko 3,7 miliona złotych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na przygotowanie nowej rewitalizacji miasta w latach 2016-2018. Ministerstwo Rozwoju doceniło stalowowolski projekt pod nazwą
'Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem
narzędzi partycypacji społecznej”. Z dofinansowania cieszy się prezydent
Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny: