Stalowa Wola: Ruszyły punkty bezpłatnej pomocy prawnej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Pomocą prawną objęci zostali seniorzy, osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz kombatanci, weterani, a także osoby zagrożone lub poszkodowane np. klęską żywiołową. Pomoc prawna obejmuje m.in. poinformowanie osoby o stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach, czy obowiązkach i skazaniu możliwości rozwiązania jej problemu prawnego. To także pomoc w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, czy sądowo – administracyjnym. Uprawnieni mogą liczyć również na pomoc w przygotowaniu
pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje też zagadnienia dotyczące prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i prawa
podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W Powiecie Stalowowolskim działają punkty w każdej gminie. W Stalowej Woli zostały uruchomione dwa punkty stacjonarne
Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Pierwszy powstał w Dom Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ulicy Dmowskiego, który działa od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 i drugi w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy
Hutniczej otwarty w poniedziałek, czwartek i piątek.
(Marta Górecka)
Bezpłatnych porad prawnych udzielają w nich specjaliści wyłonieni w drodze konkursu:

Mieszkańcy Powiatu Stalowowolskiego mogą już korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. To efekt wejścia w życie nowej ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczącej m.in. utworzenia na terenie każdego
powiatu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata, radcę prawnego lub magistra prawa. Stąd od nowego roku na terenie powiatu stalowowolskiego działają punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Mówi starosta
stalowowolski Janusz Zarzeczny: