Stalowa Wola: Ruszyły 2 punkty bezpłatnej pomocy prawnej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Mieszkańcy Powiatu Stalowowolskiego mogą już korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. To efekt wejścia w życie nowej ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczącej ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Chodzi o tworzenie na terenie każdego powiatu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata, radcę prawnego lub magistra prawa. Stąd od nowego roku w Stalowej Woli oraz
w gminach na terenie powiatu działają punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Bezpłatnych porad prawnych udzielają w nich specjaliści wyłonieni w drodze konkursu. Pomocą prawną objęci zostali seniorzy, osoby, które nie ukończyły
26. roku życia, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, czy klęską żywiołową. Pomoc prawna obejmuje m.in.
poinformowanie osoby o stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach, czy obowiązkach i skazaniu możliwości rozwiązania jej problemu prawnego. To także pomoc w sporządzeniu projektu pisma, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym, czy sądowo –
administracyjnym. Uprawnieni mogą liczyć również na pomoc w przygotowaniu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego,
doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo – administracyjnym. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje też zagadnienia dotyczące prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa
administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W Powiecie Stalowowolskim zostały uruchomione dwa punkty stacjonarne Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Pierwszy powstał w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ulicy Dmowskiego, który działa od poniedziałku do piątku między 8.00 a 16.00 i w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ulicy Hutniczej działający w poniedziałek, czwartek i piątek.
(Marta Górecka)