Stalowa Wola: Rok rządów nowej władzy w mieście krytykuje były prezydent.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Można się tylko spodziewać, że krytyczna ocena roku rządu nowych władz Stalowej Woli odbije się echem na zbliżającej się Sesji Rady Miasta.
(Marta Górecka)
Prezydent odniósł się tylko do jednej kwestii:

Ponadto, według prognoz Andrzeja Szlęzaka, zadłużenie Stalowej Woli w tym
roku wzrosło o co najmniej 3 mln złotych. Zapytany o poruszane przez swojego
poprzednika kwestie prezydent Lucjusz Nadbereżny stwierdził, że nie będzie komentował złośliwości:

I tu Andrzej Szlęzak wrócił do czasów, kiedy obecny prezydent, jako radny,
zarzucał mu, że będący w dobrej kondycji finansowej PEC jako spółka miasta sponsoruje dni Stalowej Woli. Stwierdził też, że obecne władze Stalowej Woli nie robią nic, żeby pozyskać nowe tereny dla inwestorów. Nie omieszkał też skrytykować kwestii lodowiska, którego zapowiadane otwarcie się nie odbyło,
pytając m.in. o to, kto za to płaci i w jaki sposób wyłoniony został wykonawca. Przy tej okazji obecny na konferencji doktor Burak z ugrupowania KORWIN skrytykował usytuowanie lodowiska stwierdzając, że korzystający z
niego zniszczą łyżwami znajdującą się wokół kostkę. Natomiast Bartłomiej Bednarczyk stwierdził, że umarzanie zaległości czynszowych jest niesprawiedliwe wobec tych co uczciwie płacą. Przy tej okazji Andrzej
Szlęzak zarzucił prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu nieznajomość prawa w
kwestii eksmisji trudnych mieszkańców do schroniska:

Rok prezydentury włodarza Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego poddał krytyce
były prezydent Andrzej Szlęzak. Stwierdził m.in., że miasto stanęło w miejscu: