Stalowa Wola: RETROspektywa Adama Brincken w Muzeum

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ta obok ołtarza z rzeźbą Chrystusa stała się głównym motywem dekoracyjnym
kościoła w Jarosławiu, którego kolejną ozdobą były niezwykłe witraże. To
wszystko można było zobaczyć w katalogu, który również towarzyszył
stalowowolskiej wystawie. Wernisaż wystawy ‘Adam Brincken. RETROspektywa
1975-2015’ którą można oglądać w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli do 10
lipca, uświetnił zespół Triodeon w koncercie zatytułowanym 'Mon Amour”
poświeconym życiu Edith Piaf.
Marta Górecka
Na otwarciu wystawy był m.in. pochodzący ze stalowej Woli ks. Andrzej
Surowiec, który jest proboszczem w kościele Chrystusa Króla w Jarosławiu, w
którym Adam Brincken zaprojektował i wykonał wspólnie z profesorem
Zychowiczem wnętrze całego kościoła:

W Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli można oglądać wystawę prac Adama
Brinckena RETROspektywa 1975-2015. Ekspozycja pokazuje horyzonty twórczości
artysty malarza, autora przestrzennych obiekto-obrazów i polichromii,
jednocześnie witrażysty, rysownika i projektanta wystroju obiektów
sakralnych. Na wystawie znalazły się m.in.
obiekto-obrazy łączące sposób myślenia rzeźbiarza z wyobraźnią malarską. Są
również cykle rysunków, powstałe w okresie stanu wojennego, m.in. Kordon
Sanitarny /wg Trzech Krzyży Rubensa/ i pamięci ks. Jerzego Popiełuszki.
Sporo miejsca na ekspozycji zajmują obrazy które powstały na podstawie
projektów witraży, zrealizowanych w kościołach: NMP Królowej Polski w
Wejherowie, Niepokalanego Poczęcia NMP w Kobiernicach oraz Chrystusa Króla w
Jarosławiu. Między innymi uwagę przyciąga cykl obrazów przedstawiających 6
dni stworzenia świata, na podstawie witraży, które stworzył wraz z żoną i
córką w kościele w Wejherowie: