Stalowa Wola: Przyszłoroczny budżet miasta przyjęty.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ostatecznie przy 19 głosach za i 2 wstrzymujących się Rada Miejska w
Stalowej Woli Budżet przyjęła.
(Marta Górecka)
Natomiast radny Franciszek Zaborowski uznał między innymi, że zaciąganie kolejnego kredytu nie jest dobrym rozwiązaniem. Prezydent Lucjusz Nadbereżny przyznaje, że na skutek decyzji poprzednich władz są wydatki, na które nie
miałoby się ochoty, jak utrzymanie budynków uczelnianych, które kosztuje miasto rocznie ponad milion złotych.
To również obsługa kredytów zaciągniętych ubiegłych kadencjach, która rocznie wynosi 3,5 mln złotych. Zapewnił, że inwestycje przyszłoroczne maja rozwiązywać problemy i nie będą generować kosztów corocznych. Prezydent o losy przyszłorocznego budżetu się nie obawia:

Przebudowa skrzyżowania z utworzeniem turboronda i przebudowa ulicy Solidarności nie tylko odblokuje ruch w tym miejscu, ale będzie udogodnieniem dla inwestorów w specjalnej strefie ekonomicznej.
W tym budżecie znalazły się też pieniądze na budowę poziomego przejścia przez tory w okolicach istniejącej kładki. Będą też kolejne inwestycje drogowe, m.in. przebudowa
dróg na osiedlu Rozwadów z dojazdem do osiedla Charzewice za 1,6 mln złotych.
Będą też inwestycje kanalizacyjne i odwadniające. W planach jest także budowa parkingów i placów zabaw, czy zamkniętych pergoli śmietnikowych. Jest też szansa na rozpoczęcie rekultywacji stawów osadowych. Natomiast dziesięciomilionowy deficyt miasto ma pokryć kredytem, choć ten, według zapewnień prezydenta Lucjusza Nadbereżnego, może nie być tak wysoki. Nie wszyscy jednak z przyszłorocznego budżetu byli zadowoleni.
Jednym z niezadowolonych był radny Daniel Hausner:

To również duże inwestycje:

Rada Miejska w Stalowej Woli przyjęła budżet miasta na 2016 rok.
W przyszłym roku miasto chce wydać blisko 224 złotych. Natomiast dochody mają wynieść blisko 214 mln złotych, co oznacza 10-milionowy deficyt.
W budżecie na przyszły rok zaplanowano inwestycje na około 32 mln złotych.
Prezydent Lucjusz Nadbereżny zapewnił, że budżet został tak przygotowany aby miasto realizowało zarówno duże zadania, jak i nie pomijało drobnych, ale ważnych dla mieszkańców: