Stalowa Wola: Przypomnieli o rocznicy likwidacji KEDYW-u ‘Wilcze Łyko’

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na wystawie nie zabrakło także militariów i innych pamiątek z tamtych
czasów. Po raz pierwszy można było obejrzeć też zdjęcie Stanisława Korfela
‘Korskiego’, którego wizerunku do tej pory nie znano. Odsłoniła je córka
‘Korskiego’, Zofia Korfel. To nie jedyna karta rozwadowskiej historii,
którą dzięki organizacji tej uroczystości i inicjatywie Fundacji KEDYW udało
się odsłonić lub dotrzeć do ważnych informacji.
Marta Górecka
Te w przyszłości mają być udostępnione na wystawie w muzeum które ma powstać
na ‘Górce’. Bo głównym celem fundacji jest właśnie wyremontowanie
historycznej kamienicy zwanej 'Górką”, okupacyjnej siedziby KEDYWU Armii
Krajowej 'Wilcze Łyko”. A przedsmak tego uczestnicy uroczystości mieli na
zorganizowanej w kamienicy Górka wystawie:

Szef Fundacji 'KEDYW”, która zorganizowała uroczystości Marek Wróbelwski
przyznał, że przez lata tragiczna historia ludzi którzy działali w
konspiracji w ramach KEDYWU 'Wilcze Łyko” była zapomniana i tylko córka
Bełżyńskiego Edyta co roku odwiedzała to miejsce. W tym roku z powodów
zdrowotnych zabrakło jej pod Górką:

Na uroczystość przyjechał wnuk Stanisława Bełżyńskiego. Andrzej Bełżyński
przypomniał historię swojego dziadka, który miał szansę na wyjazd naukowy do
Ameryki ale wybrał rodzinę i Polskę dla której potem poświecił życie. Wnuk
Bełżyńskiego cieszył się, że w uroczystości uczestniczy tak wielu młodych
ludzi:

Podczas próby ucieczki zginęli dowódca KEDYW-u Stanisław Bełżyński i
Stanisław Szumielewicz:

Upamiętniona została 72. Rocznica Likwidacji Kedywu 'Wilcze Łyko” tzw.
'Górki” w Rozwadowie. Pierwszy raz tej rocznicy towarzyszyły tak uroczyste
obchody. Rozpoczęła je msza święta w farze w Rozwadowie intencji poległych
Stanisława Bełżyńskiego i Stanisława Szumielewicza. Potem uczestnicy z
kwiatami, zniczami i sztandarami przy obecności władz Stalowej Woli przeszli
pod historyczną kamienicę zwaną 'Górka” mieszczącą się przy dworcu
kolejowym w Rozwadowie, na której umieszczona jest pamiątkowa tablica. Tam
przypomniana została tragiczna historia sprzed 72 lat: