Stalowa Wola: Przyjęli projekt herbu powiatowego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Radnego Cholewińskiego nie przekonały takie tłumaczenia i zawnioskował o zdjęcie uchwały z porządku obrad i ponowne przepracowanie projektu herbu.
Jednak nie znalazł poparcia w radzie i ostatecznie przy 11 głosach za, trzech przeciw i 4 wstrzymujących się projekt nowego herbu powiatu stalowowolskiego został przyjęty. Teraz ponownie zostanie poddany ocenie Komisji Heraldycznej i jeśli ta nie wniesie uwag radni zatwierdzą herb. A zmiana herbu jest podyktowana tym, że dotychczasowy jest niezgodny z zasadami heraldyki. Władze powiatu zapewniają, że poza projektem, który kosztował ponad 8 tysięcy złotych zmiana herbu nie będzie się wiązała z dużymi
kosztami.
(Marta Górecka)
Radny Waldemar Plemnikowski, który jest doktorem historii poprosił by niczego nie sugerować, bo barwy to nawiązanie do historycznych ziem:

Radni powiatowi w Stalowej Woli zatwierdzili zmiany w projekcie herbu dla powiatu stalowowolskiego. Zmiany zaleciła Komisja Heraldyczna, do której przesłana była pierwotna wersja herbu do zaopiniowania. A chodziło o wymianę drzewa symbolizującego puszczę sandomierską na sosnę i zamianę miejscami
koła zębatego i gwiazd. Komisja zasugerowała, by zrezygnować z jednej gwiazdy w herbie i pozostawić pięć. Na to jednak powiat się nie zgodził, bo dla niego gwiazdy symbolizują gminy, a tych w powiecie stalowowolskim jest sześć. Zanim radni większością głosów przyjęli zmiany w wyglądzie nowego
herbu, to nie obeszło się bez dyskusji. Radny Zygmunt Cholewiński dowodził na sesji, że komisja heraldyczna nie ma ustalonych jednolitych zasad heraldycznych. Stwierdził też, że skoro herb powiatu stalowowolskiego ma nawiązywać do ziemi sandomierskiej to należało wybrać nie niebieski kolor
tła a czerwony nawiązujący do Królewszczyzny. A zastosowany niebieski źle się kojarzy. Zresztą nie tylko do tła miał radny uwagi: