Stalowa Wola: Przybij piątkę dla Anitki.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Koncert wiosenny zespołów artystycznych Miejskiego Domu Kultury: Studium Wokalnego 'Prymka', Klubu Tańca Towarzyskiego 'Mała Volta', Dziecięcego Zespołu Tanecznego 'Sikorki', Zespołu Tanecznego 'Mała Volta' i 'Volta' dedykowany jest chorej dziewczynce.
Anita Wartak ma 9 lat i jest uczennicą klasy 2c PSP nr 1. Mieszka w Stalowej Woli.
Jest tancerką Zespołu Tańca Estradowego 'Mała Volta' w Miejskim Domu Kultury. Anitka
od 4 lat walczy z chorobą nowotworową płuc i nerek. Obecnie zmaga się z nawrotem choroby. Po operacji płuc poddawana jest kolejnej chemioterapii. Dziewczynka wymaga specjalistycznej diety oraz jej suplementacji, opieki i zdrowych warunków życia. Leczona jest w Lublinie, co wiąże się z ciągłymi wyjazdami i dodatkowymi kosztami, które musi ponosić jej mama. W ubiegłym roku szkolnym dziewczynka objęta była nauczaniem indywidualnym.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2015/2016 chodziła do szkoły i aktywnie uczestniczyła w życiu klasy. Nawrót choroby spowodował, że ponownie musi być nauczana w domu.
Rodzina dziewczynki boryka się z trudnościami materialnymi. Mama samotnie wychowuje Anitę i jej siostrę. Ze względu na konieczność stałej opieki nad chorą córeczką, nie może pracować zawodowo.
Dziewczynka wraz z rodziną mieszka w niewielkim domku. Dom wymaga remontu. Priorytetem jest remont dachu, który jest zniszczony, przecieka, a dodatkowo pokryty jest eternitem (substancją rakotwórczą). Celem akcji jest wsparcie rodziny w pokonywaniu choroby i zebranie środków finansowych na leczenie Anity oraz remont domu, co zwiększy szanse dziewczynki na powrót do zdrowia.
Występując w koncercie wiosennym zatytułowanym 'Przybij piątkę dla Anitki', najmłodsi artyści MDK pragną wspomóc koleżankę w jej walce z chorobą. Kwota zebrana
ze sprzedaży biletów – cegiełek o wartości 5 zł zostanie przekazana w całości na leczenie Anitki.
Wpłat dokonywać można na konto Stowarzyszenia 'Dobro Powraca':
Numer konta bankowego
60 2030 0045 1110 0000 0237 0190
Bank BGŻ S.A. Oddział operacyjny w Stalowej Woli
Swift: GOPZPLPW
Koniecznie z dopiskiem: 'Dla Anity'
Koncert wiosenny
'Przybij piątkę dla Anitki'
11 kwietnia 2016 / poniedziałek
godz. 17.30
sala widowiskowa MDK
bilet – cegiełka 5 zł