Stalowa Wola: Promują akcję Niedziela dla rodziny

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Region Ziemia Sandomierska NSZZ ‘Solidarność’ wspólnie z PSS 'Społem”
prowadzą wspólnie na terenie Stalowej Woli zbiórkę podpisów w ramach
ogólnopolskiej akcji Niedziela dla rodziny. Jak poinformowało biuro prasowe
Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska celem akcji jest zebranie podpisów
wspierających inicjatywę ustawodawczą, zapewniającą pracownikom handlu prawo
do niedzieli z rodziną. Akcja zbierania podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy, która ma zapewnić wolne niedziele i święta dla
pracowników handlu, ograniczając handel w te dni od niezbędnego minimum.
‘Akcja zbierania podpisów jest prowadzona we wszystkich placówkach
handlowych i gastronomicznych PSS 'Społem” na terenie Stalowej Woli. Region
Ziemia Sandomierska NSZZ 'Solidarność” prowadzi również akcję poprzez
struktury organizacji związkowych, obejmujących terytorium na pograniczu
trzech województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.[…]
Spółdzielcy i związkowcy wraz z wieloma organizacjami zawodowymi i
społecznymi działają w ramach ogólnopolskiego Społecznego Komitetu
Inicjatywy Ustawodawczej 'Wolna niedziela”. W obywatelskiej akcji
uczestniczą razem: NSZZ 'Solidarność”, Związek Rzemiosła Polskiego, Akcja
Katolicka, Krajowy Związek Spółdzielni Spożywców 'Społem”, Polska Izba
Handlowa, Federacja Związków Zawodowych Handlu i Spółdzielczości OPZZ, Sieć
Handlowa Lewiatan, Stowarzyszenie Zdrowa Praca, Misja Gabriela, Polska Izba
Paliw Płynnych, Polska Grupa Supermarketów.
(Marta Górecka)