Stalowa Wola: Program pomoże bezdomnym.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Natomiast dotychczasowe pomieszczenia, których nie ma. Ale program to nie tylko rozbudowa schroniska dla bezdomnych. Zawiera szereg działań które mają pomóc tym ludziom wychodzić z bezdomności. Taki program jest potrzebny również dlatego, że dzięki niemu łatwiej będzie pozyskiwać środki zewnętrzne z różnych programów na realizację tworzonych projektów. A problem bezdomności w Stalowej Woli jest duży bo tylko w ubiegłym roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy ponad 60 bezdomnym.
(Marta Górecka)
Radny Sibiga zapowiedział, że mimo braku pomocy ze strony miasta budowa ruszy, by nie stracić dofinansowania. będzie się to odbywać etapami. Radny przedstawił też jaki będzie zakres rozbudowy schroniska, by pokazać, że nie chodzi o wygody i hotelowe warunki, jak niektórzy próbują to przedstawiać

W sprawie zabrał głos również radny Jan Sibiga, który jest prezesem stalowowolskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Radny wyraził ubolewanie, że prezydent nie wywiązał się z obietnicy

Radni miejscy w Stalowej Woli powiedzieli ’TAK” Gminnemu Programowi Wychodzenia z Bezdomności. Dokument jest zaplanowany na lata 2013-2015.
Zanim radni zagłosowali nad programem swoją opinię przedstawiła komisja rodziny. Radna Małgorzata Ignarska przyznała, że dokument jest ważny ale część członków komisji wstrzymała się od głosu na znak protestu wobec braku dofinansowania ze strony miasta na rozbudowę schroniska dla bezdomnych w Stalowej Woli