Stalowa Wola: Prezydent z absolutorium

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

I votum zaufania było. Wszyscy radni Rady Miejskiej w Stalowej Woli zagłosowali za absolutorium dla prezydenta miasta.
(Marta Górecka)
Przed głosowaniem prezydent Stalowej Woli poprosił, by radni oceniali nie tylko cyferki, ale też całość zarządzania miastem:

I wprawdzie miniony rok nie obfitował w środki unijne, ale był czasem przygotowań:

Radni miejscy w Stalowej Woli jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu absolutorium prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu za miniony rok. A 2015 rok w dochodach zamknął się kwotą ponad 97,7 mln złotych co stanowi ponad 99,7% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w wysokości ponad 192,8 mln, czyli w prawie 97,3% planu. Wydatki majątkowe obejmujące inwestycje i remonty wyniosły w ubiegłym roku prawie 25,5 miliona złotych. Największą pozycją w wydatkach jest oświata, na którą Stalowa Wola w 2015 roku wyłożyła 66,7 mln. W ubiegłym roku miasto dołożyło na oświatę 10 mln zł. Miniony rok udało się zakończyć nadwyżką budżetową blisko 5 milionów złotych. Udało się obniżyć też obniżyć zadłużenie miasta z ponad 72 mln złotych do ponad siedemdziesięciu, czyli o 2,7%. Radni opowiadając się za absolutorium doceniali zmniejszenie zadłużenia miasta oraz sposób wydatkowania pieniędzy z miejskiej kasy. Prezydent Nadbereżny przypomniał, że rok 2014 zakończył się deficytem, a mimo to w ubiegłym roku udało się poprawić finanse miasta: