Stalowa Wola: Powiat stalowowolski z Podkarpacką Nagrodą Samorządową

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Powiat Stalowowolski został nagrodzony jako najaktywniejszy samorząd w województwie podkarpackim. Zdobył Podkarpacką Nagrodę Samorządową. To wyróżnienie przyznawane jest w konkursie organizowanym przez Tygodnik
Regionalny 'Nowe Podkarpacie” oraz Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów
Terytorialnych pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego
i Wojewody Podkarpackiego. 'Podkarpacka Nagroda Samorządowa” przyznawana
jest najbardziej aktywnym gminom, miastom i powiatom. Konkurs odbył się już
po raz 16. a kapituła konkursowa oceniała rok 2015 i plany na 2016 rok. W
konkursie z powiatów podkarpackich nominacje do nagrody głównej otrzymały:
powiat dębicki, rzeszowski oraz stalowowolski. Decyzją komisji konkursowej
główną nagrodę – Statuetkę Podkarpackiej Nagrody Samorządowej otrzymał
powiat stalowowolski. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Podkarpackiego
Władysława Ortyla odebrał Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, który
przyznaje, że to nie tylko cenne wyróżnienie, ale też zobowiązanie do
dalszej pracy na rzecz społeczności powiatu stalowowolskiego.
(Marta Górecka)