Stalowa Wola: Powiat podsumował miniony rok pod względem inwestycji

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Ubiegły rok to również inwestycje powiatu stalowowolskiego w szkołach ponadgimazjalnych i modernizacja energetyczna Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz dofinansowanie zakupu samochodów dla jednostek OSP.
(Marta Górecka)
Modernizacji doczekał się też odcinek drogi powiatowej w Studzieńcu oraz odcinki chodników w kilku gminach. Dużym przedsięwzięciem drogowym była też budowa tras rowerowych, których na terenie powiatu stalowowolskiego powstało ponad 23 kilometry za kwotę ponad 13,5 mln złotych. Powiat dołożył do tej inwestycji tylko ok. 10 tys. złotych. Powiat stalowowolski wspólnie z
miastem angażowały się również w zakup sprzętu dla stalowowolskiego szpitala:

Władze powiatu stalowowolskiego podsumowały zrealizowane w ubiegłym roku
inwestycje. Sporo z nich dotyczyło przebudowy i remontu dróg i chodników na
terenie powiatu. W sumie zmodernizowanych zostało ponad 9 kilometrów dróg z czego ponad 8 kilometrów na terenach gmin wiejskich powiatu. Łącznie na drogi wydano ponad 9,5 miliona złotych. Największą inwestycją drogową była przebudowa ulicy Przemysłowej w Stalowej Woli na którą powiat wydał około 1 miliona złotych, 2 miliony stanowiło dofinansowanie z tzw. ‘schetynówek’ i ponad 3 miliony złotych dołożyło miasto Stalowa Wola. Ale nie brakło i innych ważnych inwestycji drogowych jak odbudowa drogi powiatowej Czekaj
Pniowski Nowiny na odcinku 2 kilometrów za kwotę około 1 mliona złotych. Na to zadanie pieniądze wyłożył Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Pozostałe również realizowane były z dofinansowaniem lub współfinansowaniem. Mówi starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny: