Stalowa Wola: Pomoc bezdomnym w okresie chłodów.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ale by zapobiec śmierci z wychłodzenia ważne też, by mieszkańcy zwracali uwagę na bezdomnych w okresie chłodu. Warto wtedy zadzwonić na policję, a być może ten telefon uratuje komuś życie. Warto też pamiętać o sąsiadach, zwłaszcza tych żyjących w trudnych warunkach samotnych, starszych i schorowanych, dla których okres chłodów jest również trudny do przetrwania.
(Marta Górecka)
Ale nie tylko o miejscach noclegowych dyskutowano podczas spotkania. Również o tym, gdzie umieszczać nietrzeźwe osoby bezdomne, jak skoordynować działania służb medycznych, policji, schroniska i instytucji pomocowych, ale też o wspólnych patrolach w miejscach przebywania bezdomnych. Dlatego że oprócz działań doraźnych w postaci pożywienia, odzieży i noclegu dla osób, które chcą z takiej pomocy skorzystać, starają się aktywnie przeciwdziałać najgorszemu, czyli śmierci bezdomnego z powodu wychłodzenia stąd wspólne patrole z policją

W Stalowej Woli w okresie chłodów bezdomni mogą liczyć na miejsce schronisku w Rozwadowie, mimo że już jest ich więcej niż liczby miejsc w placówce

W przypadku Stalowej Woli bezdomność najczęściej dotyczy mężczyzn w wieku 50 lat. Są również 2 bezdomne kobiety, które przebywają w ośrodku Caritas w Rudniku.

Jak najlepiej pomóc bezdomnym podczas chłodów – nad tym zastanawiali się uczestnicy spotkania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Tradycyjnie przed zimą spotkali się przedstawiciele różnych instytucji i służb, by skoordynować działania i plan pomocy ludziom bezdomnym w okresie chłodów. Zajmujący się bezdomnymi w MOPS Andrzej Szostek przyznał, że problem bezdomności w Stalowej Woli jest duży