Stalowa Wola, Nisko: Jednojezdniowa obwodnica nie dla wszystkich straszna

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

No i kto by miał za to płacić. Nie ma więc pewności czy gmina Nisko poprze
Stalową Wolę w egzekwowaniu od GDDKiA ustaleń dotyczących parametrów
obwodnicy stalowowolsko-niżańskiej.
(Marta Górecka)
Ale Nisko już takie stanowcze nie jest, bo jak stwierdził burmistrz Julian
Ozimek drogę będzie można poszerzyć

Informacja o tym, że obwodnica Niska i Stalowej Woli ma być drogą jedno
jezdniową w dwóch kierunkach nie przeraziła burmistrza Niska, który uważa że
najważniejsze by inwestycja została zrealizowana. Natomiast ta informacja
była zaskoczeniem dla stalowowolskich radnych, którzy dowiedzieli się o tym
od prezydenta Andrzeja Szlęzaka, kiedy zapadały decyzje dotyczące budowy
ronda na przedłużeniu Podskarpowej. Prezydent przytoczył pismo Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad