Stalowa Wola: Miasto ma nową honorową obywatelkę

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

W uzasadnieniu uchwały można przeczytać m.in. że ’Pani Maria Mirecka-Loryś może być wzorem do naśladowania dla wielu pokoleń Polaków. Jako patriotka, weteranka ruchu oporu z czasów II wojny światowej, działaczka polonijna i społeczniczka związana z naszym regionem w pełni zasługuje na tytuł Honorowego Obywatela Miasta Stalowa Wola’.
I jeszcze kilka faktów z życia Marii Mireckiej-Loryś – w czasie wojny od początku okupacji angażowała się w działalność konspiracyjną. Była m.in. komendantką Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet i kurierką Komendy Głównej NOW. Po scaleniu NOW z AK awansowana na stopień kapitana, kierowała Wojskową Służbą Kobiet w rzeszowskim Podokręgu Armii Krajowej. Potem została Komendantką Główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet. Po wojnie została aresztowana i zwolniona na mocy amnestii. Jednak w obawie przed ponownym aresztowaniem Maria Mirecka-Loryś opuściła Polskę. Osiadła w USA gdzie zaangażowała się w pracę w organizacjach polonijnych, m.in. była członkiem ZG Związku Polek w Ameryce oraz Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej, a grudniu 1999 roku została wiceprzewodniczącą Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego. Napisała dwutomową 'Historię Kongresu Polonii Amerykańskiej'. Po latach wróciła do Polski. Jest autorką książki 'Odszukane w pamięci. Zapiski o rodzinie, pracy, przyjaźni'. Maria Mirecka-Loryś ma na swoim koncie wysokie odznaczenia państwowe m. in.: Krzyż Zasługi, Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W tym roku 7 lutego kończy 100 lat.
Uroczyste wręczenie honorowego obywatelstwa Stalowej Woli ma nastąpić 6 lutego podczas mszy z okazji setnych urodzin Marii Mireckiej – Loryś.
(Marta Górecka)
Maria Mirecka-Loryś została Honorowym Obywatelem Miasta Stalowa Wola.
Taki tytuł znanej patriotce i działaczce niepodległościowej, która w tym roku skończy 100 lat, przyznała Rada Miejska w Stalowej Woli na nadzwyczajnej sesji.
Mówi wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli Jan Sibiga: