Stalowa Wola: ''Liu Gong'' solidnym pracodawcą.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Tytuł ''Solidnego Pracodawcy Roku'' zdobył ''LiuGong Dressta Machinery'' Sp. z o.o. w Stalowej Woli.
Celem ogólnopolskiego konkursu jest wyłonienie pracodawców, którzy promują najciekawsze rozwiązania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Chodzi o promowanie wzorcowej polityki personalnej, przekładającej się na wysoką jakość produktów i usług na polskim rynku.
Jak ocenia Tomasz Winiarski z ''LiuGong'', polityka personalna swój sukces zawdzięcza dbałości o szczegóły współpracy już na etapie jej podejmowania, czyli na etapie rekrutacji. Decyzja o zatrudnieniu podejmowana jest na podstawie zestawu wymaganych kompetencji i umiejętności oraz doświadczenia i motywacji osób aplikujących. Dodatkowo w roku 2014 przedsiębiorstwo wprowadziło system profesjonalnych szkoleń dla pracowników. Program szkoleń jest obowiązkowy dla osób zatrudnionych i obejmuje szkolenia z obszaru zarządzania, szkolenia dla kadry menadżerskiej średniego i wyższego szczebla, a także zajęcia techniczne, administracyjne i językowe. Według Winiarskiego, to m.in. powyższe działania spółki w zakresie polityki personalnej spowodowały, że ''Liu Gong'' został dostrzeżony przez kapitułę konkursu.
(Marta Górecka)