Stalowa Wola: KUL będzie współpracował z Politechniką Rzeszowską.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Działalność dydaktyczna, prowadzenie badań naukowych oraz rozwijanie kontaktów akademickich pomiędzy studentami, nauczycielami akademickimi i pracownikami naukowymi to dziedziny, w których zamierzają współpracować dwie
stalowowolskie uczelnie – KUL i Politechnika Rzeszowska.
Umowa o współpracy ma zostać podpisana jutro w budynku inżynierii materiałowej KUL.
Współpraca ma polegać m.in. na wymianie doświadczeń w zakresie kształcenia i programów kształcenia, wymianie nauczycieli akademickich i pracowników naukowych, prowadzeniu wspólnych badań naukowych i realizowaniu wspólnych projektów dydaktycznych oraz organizowaniu wspólnych sympozjów i konferencji naukowych.
Podpisanie współpracy z Politechniką Rzeszowską to kolejne
działanie Katolickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego dla lepszego
wykorzystania potencjału naukowego stalowowolskiego wydziału zamiejscowego KUL.
W ramach działającej Rady ds. Komercjalizacji Wiedzy przy Rektorze KUL składającej się zarówno z przedstawicieli uczelni i Fundacji Uniwersyteckiej, przedsiębiorców, jak i Agencji Rozwoju Przemysłu zaprezentowany został potencjał wydziału w zakresie realizacji projektów realizowanych w partnerstwie z przedsiębiorstwami w regionie. Są też duże możliwości
organizacji staży i praktyk dla studentów KUL w przedsiębiorstwach reprezentowanych przez członków Rady.
(Marta Górecka)