Stalowa Wola: Jest absolutorium dla starosty

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Rada Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego
absolutorium była niemal jednomyślna, za wyjątkiem radnego, który wstrzymał
się odgłosu oraz radnego, który nie wziął udziału w głosowaniu.
(Marta Górecka)
Stalowowolscy radni powiatowi udzielili absolutorium staroście Januszowi
Zarzecznemu. Zaplanowane dochody w ubiegłym roku udało się zrealizować w
ponad 96% i wyniosły prawie 114’323’000,00 zł. Procentowo podobnie udało się
zrealizować wydatki. Była to kwota 115’413’000,00 co stanowiło 96%
zaplanowanych wydatków. Na koniec 2015 roku zadłużenie powiatu
stalowowolskiego wyniosło 17’250’000,00 z czego 15 mln to obligacje. W sumie
zadłużenie powiatu stanowiło 15% dochodów. Po dyskusji na komisjach sesja
absolutoryjna przebiegła nadzwyczaj szybko, bo radni powiatowi już nie
zabierali głosu. Zdecydowaną większością zagłosowali za absolutorium dla
starosty. Janusz Zarzeczny dziękował za głosowanie stwierdzając, że trochę
pomogła mu zdobyta Podkarpacka Nagroda Samorządowa: