Stalowa Wola: Inauguracja roku akademickiego na KUL-u.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ważnym wydarzeniem dla stalowowolskiej uczelni było też przeniesienie Biblioteki Uniwersyteckiej KUL-u i niedawne otwarcie jej w gmachu Biblioteki Międzyuczelnianej.
Dziekan KUL-u w Stalowej Woli cieszył się również z dobrej współpracy z samorządami miasta i powiatu, dzięki czemu stalowowolska uczelnia ma perspektywy na dalszy rozwój.
Inauguracja roku akademickiego to przede wszystkim immatrykulacja studentów, którzy m.in. z rąk prorektora ds. nauki i rozwoju KUL dr hab. Marcina Tkaczyka odebrali indeksy.
Socjolog prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki wygłosił wykład 'Sieć – kolonizacja cyfrowego świata'.
(Marta Górecka)
Dziekan jest przekonany, że dzięki uruchomieniu
laboratoriów, współpracy z Inkubatorem Technologicznym oraz realizacji wspólnych projektów z przedsiębiorstwami tych studentów będzie przybywać.
Dziekan Kuczumow zapowiedział, że uczelnia będzie rozwijać obecne kierunki, ale też już myśli o nowych wyzwaniach:

Stalowowolski Wydział Zamiejscowy KUL zainaugurował kolejny rok akademicki.
W tym roku na studia w Stalowej Woli zdecydowało się 370 studentów.
Dodatkowo 70 osób zdecydowało się na zaoczną pedagogikę drugiego stopnia.
Inauguracja nowego roku była także okazją do podsumowania minionego, który
był pierwszym rokiem funkcjonowania połączonego Wydziału Zamiejscowego Prawa
i Nauk o Społeczeństwie.
W Stalowej Woli na KUL-u studenci kształcą się na siedmiu kierunkach studiów, wśród nich są Inżynieria Materiałowa i Inżynieria
Środowiska, której studenci mogą korzystać z laboratoriów w oddanym do użytku budynku dydaktycznym.
Mówi dziekan Wydziału Zamiejscowego prof. dr hab. Andrzej Kuczumow