Stalowa Wola: Dobry rok w pozyskiwaniu środków na inwestycje

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A już kolejce do złożenia czeka 5 kolejnych projektów na łączną kwotę 36 milionów złotych w tym dotyczących rozwiązań komunikacyjnych, czy przebudowy targowiska. Stalowa Wola przygotowuje się też do pozyskiwania środków w
ramach Miejskich Obszarów Funkcjonalnych. Chodzi np. zakup nowych autobusów dla komunikacji miejskiej czy projekt rewitalizacji i wiele innych. Jeśli uda się na wszystkie zaplanowane inwestycje zdobyć
dofinansowanie, to będzie to w sumie, z już realizowanymi przedsięwzięciami. łączna kwota 160 mln zł. To również będzie oznaczało, że do 2018 roku miasto będzie musiało zabezpieczyć środki własne na łączną kwotę 75 mln złotych.
(Marta Górecka)
A największe z tych przedsięwzięć to rekultywacja stawów osadowych, na którą
ogłoszony już został międzynarodowy przetarg. Na tych realizowanych już projektach nie koniec, bo 10 kolejnych wniosków czeka na dofinansowanie:

Dla Stalowej Woli obecny rok jest bardzo dobrym pod względem inwestycyjnym, jeśli chodzi o projekty realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym. Są to przedsięwzięcia na łączną kwotę 47 milionów złotych z dofinansowaniem w kwocie 32 milionów. Mówił o tym prezydent Lucjusz Nadbereżny: