Stalowa Wola: Defibrylator przy Słonecznej dostępny dla wszystkich.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

O istnieniu dwóch publicznych defibrylatorów w Stalowej Woli powiadomione jest m.in. Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
W ciągu najbliższych miesięcy ma powstać projekt na zakup kolejnych defibrylatorów dla powiatu. Ważne jest zdobycie środków zewnętrznych na ten cel.
(Marta Górecka)
Jeśli defibrylacja nie jest wymagana, urządzenie powie, co dalej robić.
W związku z obawami przed udzielaniem pierwszej pomocy (zwłaszcza wśród dorosłych) Grupa Inicjatyw Twórczych zapowiedziała kolejne akcje i szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Stowarzyszenie jest otwarte również na pomoc firmom, które chciałyby zamontować urządzenie u siebie:

A chodziło nie tylko o naukę resuscytacji krążeniowo-oddechowej z zasadą '2
wdechy i 30 uciśnięć klatki piersiowej', ale również obsługi urządzenia, które po włączeniu samo poinformuje, co dalej robić:

Koszt takiego urządzenia to 8 tysięcy złotych. W jego skład weszły: defibrylator, podgrzewana kapsuła i moduł GSM przesyłający informację, jeśli urządzenie zostanie użyte.
Drugie urządzenie udało się zakupić dzięki
wsparciu ze strony miasta, powiatu, PZU i 'Rakoczy' oraz majowej akcji ‘Stalowa Wola dla serca’.
Mówi jej współorganizator Dawid Głód:

W Stalowej Woli uruchomiony został kolejny publiczny defibrylator. To urządzenie ratujące życie w nagłym zatrzymaniu krążenia, czyli wtedy gdy serce przestaje pracować.
Drugi publiczny defibrylator (inaczej AED)
znajduje się w pobliżu Parku Miejskiego na budynku restauracji 'Słoneczna'.
Pieniądze na kolejne urządzenie zebrało Stowarzyszenie 'Grupa Inicjatyw Twórczych' w Stalowej Woli. Chce ono stworzyć projekt, w ramach którego docelowo na terenie powiatu pojawiłoby się 50 publicznych defibrylatorów, by w każdym sołectwie było takie urządzenie.
W Stalowej Woli pierwsze pojawiło się przy Hali Targowej, teraz przy Parku Miejskim.
Mówi prezes stowarzyszenia Marcin Kotuła: