Stalowa Wola: Czy w Polsce jest szansa, że obywatele wybiorą szefów sądów

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Początek poniedziałkowej konferencji w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli 'Powszechne wybory szefów prokuratur i sądów w Polsce – perspektywy, szanse i zagrożenia' o godzinie 10.15.
(Marta Górecka)
Według prezydenta, obowiązujący w Polsce system działania prokuratury jest istotnym elementem blokującym modernizację kraju:

Tam właśnie szefowie sądów i prokuratur wybierani są właśnie przez społeczeństwo w wyborach powszechnych. Mówi prezydent Andrzej Szlęzak:

Głos w dyskusji zabiorą i prelekcje na tematy związane z powoływaniem szefów sądów i prokuratur wygłoszą m.in.: prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu Robert Pelewicz i konstytucjonalista prof. Dariusz Dudek. Do dyskusji włączą się również studenci prawa ze Stalowej Woli, Lublina, Krakowa, Rzeszowa czy Katowic.
Mówi studentka Karolina Bronkiewicz:

O tym, czy w Polsce możliwe są wybory powszechne szefów sądów i prokuratur, będą dyskutować uczestnicy zbliżającej się konferencji naukowej w Stalowej Woli.
Jej organizatorami są: Koło Naukowe Studentów Prawa 'Viribus Unitis” w Stalowej Woli, Koło Naukowe Studentów Prawa KUL w Lublinie i prezydent
Stalowej Woli.
Wśród uczestników dyskusji pojawią się byli ministrowie sprawiedliwości: Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin.
Prezydent Andrzej Szlęzak przyznał, że zapraszani byli i obecnie piastujący wysokie stanowiska prawnicze w Polsce, ale zainteresowania nie było: