Stalowa Wola: Czas ruszyć z przygotowaniami do przetargu na przejście przez

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

A ogłoszenie przetargu nastąpi po uzyskani pozwolenia na budowę. W
tegorocznym budżecie Stalowej Woli na rozbiórkę starej kładki i budowę
nowego przejścia poziomego przez tory radni miejscy zabezpieczyli 800 tys.
zł na rozbiórkę starej kładki i budowę nowego przejścia poziomego przez
tory. W ramach tej inwestycji powstanie przejście poziome zabezpieczone
sygnalizacją świetlną i zaporami, dodatkowo oddzielone barierkami od peronu.
Na potrzeby budowy przejścia istniejący peron ma być skrócony o około 50 m.
Marta Górecka
Stalowa Wola może już przystąpić do opracowania specyfikacji przetargowej na
budowę przejścia poziomego przez tory. Urząd Wojewódzki wszczął postępowanie
o wydanie pozwolenia na budowę tego przejścia. Prezydent Stalowej Woli
Lucjusz Nadbereżny przyznał, że udało się przyspieszyć przeciągające się
procedury dzięki parlamentarzystom i zaangażowaniu PKP: