Stalowa Wola: Stalowowolscy nauczyciele chcą realizacji porozumień z 2019 roku

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Marta Górecka
Przedstawiciele oświatowej Solidarności, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Forum Związków Zawodowych są przeciwni propozycjom ministra edukacji Przemysława Czarnka i zaniechaniu realizacji porozumienia z 2019 roku. Chodzi o czas pracy i wynagrodzenia nauczycieli. Ministerstwo chce zaoferować nauczycielom podwyżki w wysokości około 1000 złotych brutto, ale w zamian za wydłużenie ich czasu pracy przy tablicy z 18 do 22 godzin. Nauczyciele są tym oburzeni, bo według nich podwyżka to zwyczajna zapłata za dodatkowe godziny pracy kosztem pogorszenia warunków pracy i utraty finansowych świadczeń. Mówiła o tym przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej  Pracowników Oświaty w Stalowej Woli Marzena Kardasińska.
Dlatego Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty w Stalowej Woli popiera działania mające na celu wyegzekwowanie ustaleń sprzed ponad 2 lat. Przewodnicząca cieszy się, że w sporze z ministerstwem porozumiały się wszystkie nauczycielskie organizacje związkowe, bo łatwiej będzie domagać się realizacji porozumienia z kwietnia 2019 roku, które dotyczyło m.in powiązania wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Również w tej sprawie przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego zwracając uwagę na niewywiązania się przez rząd RP z porozumienia zawartego ponad dwa lata temu z oświatową „Solidarnością”, które dotyczy m.in. zmian w systemie wynagradzania nauczycieli. Poinformował, że Komisja Krajowa będzie wspierać działania powołanego przez oświatową „Solidarność” sztabu protestacyjnego, których celem jest wyegzekwowanie wszystkich zapisów przyjętego porozumienia.