Stalowa Wola. Startują konsultacje społeczne.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Marta Górecka

Od wtorku 3 stycznia w Stalowej Woli ruszają konsultacje społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta. Uchwała jest potrzebna do  opracowywanego Gminnego Programu Rewitalizacji Stalowej Woli na lata 2024 – 2030. Mieszkańcy Stalowej Woli będą mogli wyrazić swoją opinię na temat wyznaczonych obszarów Stalowej Woli uznanych za zdegradowane i wymagające rewitalizacji. Wyznaczono je na podstawie analizy różnych części miasta pod kątem  niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. Stalową Wolę w tej analizie podzielono na 20 obszarów, które analizowano m.in. pod kątem bezrobocia, pomocy społecznej, stanu budynków, dróg, infrastruktury kulturalnej i sportowej, czy pod względem gospodarczym. W wyniku analizy łącznie 37 wskaźników wskazano cztery obszary zdegradowane, z których wyodrębniono dwa podobszary rewitalizacji. Pierwszy podobszar obejmuje osiedla  Lasowiaków, Śródmieście oraz Fabryczne, zaś drugi dotyczy osiedla Rozwadów. I o dziwo to nie w Rozwadowie wystąpiło najwięcej negatywnych zjawisk z tych przeanalizowanych. Według diagnozy najgorzej jest na osiedlach Lasowiaków i Śródmieście, bo po 24 wskaźniki negatywne. Dopiero na trzecim miejscu znalazł się Rozwadów z 21 wskaźnikami i na czwartym osiedle Fabryczne z 18 wskaźnikami  Wszystkie 4 osiedla wypadły najsłabiej w sferze społecznej, która jest niezbędna do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Swoje opinie  na temat tych analiz i wyznaczonych obszarów zdegradowanych na terenie Stalowej Woli będzie można przedstawić podczas konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Stalowej Woli. Opracowywany  Gminny Program Rewitalizacji Stalowej Woli posłuży m.in. do pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje. Konsultacje ruszają 3 stycznia i potrwają do 3 lutego.