Spotkanie promujące książkę 'Szkolnictwo elementarne Sandomierza w latach 1815- 1914' odbyło się w Sandomierzu.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Piotr Sławiński posiada bogaty naukowy dorobek twórczy, obejmujący głównie historię szkolnictwa oraz religijności. Jest autorem 12 książek, licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Szczególnie interesuje się XIX i XX-wieczną religijnością rzymskokatolicką i prawosławną na terenie Królestwa kongresowego i II Rzeczypospolitej. Przyniosło to plon w postaci licznych publikacji dotyczących powyższych zagadnień. Innym z jego zainteresowań są mity i legendy Celtów i Germanów. Jest członkiem redakcji naukowej serii wydawniczej Biblioteka Celtycka wydawanej przez Wydawnictwo Armoryka.
(Joanna Sarwa)
Przygotowanie publikacji wymagało mnóstwa pracy badawczej nad starymi dokumentami.

Szkolnictwu sandomierskiemu w czasie zaborów poświęcona jest najnowsza książka historyka regionalisty dr Piotra Sławińskiego, który zaprezentował ją w Bibliotece Pedagogicznej w Sandomierzu.
Książka pt 'Szkolnictwo elementarne Sandomierza w latach 1815- 1914' ukazała się nakładem wydawnictwa 'Armoryka' i 'Spichlerz'.