spotkanie autorskie z Adrianą Szymańską

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Radio Leliwa

Dom Pracy Twórczej Alicja
serdecznie zapraszają

na spotkanie autorskie z poetką

Adrianą Szymańską

połączone z promocją jej najnowszej książki
Góra Karmel

28 czerwca (piątek) 2013 roku, godz. 18.00
Dom Pracy Twórczej Alicja, ul. Tkacka 2

Adriana Szymańska – poetka, eseistka, krytyk literacki, tłumaczka, autorka książek dla dzieci. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Debiutowała w 1968 roku zbiorem wierszy Nieba codzienności. Jest autorką wielu utworów poetyckich i prozatorskich: Nieba codzienności 1968, Imię ludzkie 1974, Monolog wewnętrzny 1975, Do krwi 1977, To pierwsze 1979, Nagła wieczność 1984, Najpiękniejszy psi uśmiech i inne zwierzenia, 1986 (zbiór opowiadań), Poezje wybrane 1987, Taja z Jaśminowej 1988, Kamień przydrożny 1993, Święty grzech 1995, Urojenia 1995, Requiem z ptakami 1996, Opowieści przestrzeni 1999, Lato 1999, 2000, Postój 2001, In terra 2003, Być: 123 wiersze dawne i nowe 2004, Skażona biel 2004, Z dziennika dywersantki 2006, Autoportret niedokończony 2007, Dziedzice i barbarzyńcy: notatnik amerykański 2007, Ucieczka = Escape 2007, W podróży 2007, Ta inna ja 2008, Wtedy – dziś 2010. Adriana Szymańska otrzymała następujące nagrody literackie: 1993 – Nagroda Warszawskich Księgarzy za tomik Kamień przydrożny, 1994 – Nagroda im. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego za tomik Kamień przydrożny, 2000 – laur Wydawców i Biblioteki Raczyńskich za tom Lato 1999. Księga objawień i inne lektury. Szkice literackie, to wydany niedawno przewodnik literacki dla miłośników współczesnej poezji polskiej, zawierajacy szeroką panoramę nazwisk i tytułów oraz zjawisk poetyckich.