Spółdzielnie socjalne szansą na zatrudnienie osób wykluczonych.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Organizatorami wydarzenia są Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie oraz Spółdzielnia 'Dębianka”.
Beata Matyjaszczyk z Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych namawia samorządy do tego aby spojrzały na spółdzielnie socjalne jako instytucje, które pomogą w rozwiązaniu niektórych problemów społecznych. To ważne w dobie kiedy pomoc społeczna jest drugą po oświacie najmocniej wspieraną finansowo przez samorząd dziedziną.

O różnych aspektach tworzenia i działania spółdzielni socjalnych rozmawiano dziś w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Na Podkarpaciu odbywa się cykl Spółdzielczych Spotkań z Ekonomią Społeczną.
Spółdzielni socjalnych, podmiotów łączących cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej na Podkarpaciu funkcjonuje zaledwie kilkanaście w Tarnobrzegu – jedna. Znawcy tematyki twierdzą, że spółdzielnie socjalne to niewykorzystany w pełni instrument aktywizacji zawodowej osób wykluczonych, skazanych na społeczną i ekonomiczną marginalizację.
-Tego typu spotkania mają budować klimat do rozwoju podobnych inicjatyw –mówił dziś Konrad Fijołek pełniący obowiązki dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Rzeszowie.