Spadkobierca wyciągnął rękę po Perłę Renesansu

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Zamek w Baranowie Sandomierskim jest własnością Skarbu Państwa. Obiektem zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu z Warszawy. W ostatnim czasie wystawiono go na sprzedaż. Żaden z oferentów nie spełnił jednak warunków przetargu.
O zamek w Baranowie Sandomierskim upomniał się spadkobierca! Mówi burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Jacek Hynowski.