SP 10 w programie 'Cyfrowa Szkoła'

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W zamian za wsparcie finansowe, placówki oraz samorządy będą zobowiązane wykonać w trakcie trwania programu określone zadania związane m.in. z zapewnieniem dostępu do Internetu, doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.
Uczniowie szkoły mają dużo zajęć informatycznych.

Szkoła Podstawowa numer 10 jest jedną z 28 placówek na Podkarpaciu uczestniczących w rządowym programie 'Cyfrowa Szkoła'. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości około 240 tysięcy złotych od września uczniowie 'Dziesiątki' podczas lekcji będą mogli m.in. korzystać z laptopów, a także tablicy interaktywnej.
Projekt 'Cyfrowa Szkoła' ma charakter pilotażowy. Jego celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Mają z niego skorzystać przede wszystkim dzieci z klas IV-VI.
Zainteresowanie programem w województwie podkarpackim było duże. Wpłynęło 225 wniosków z 79 samorządów.
Dyrektor SP nr 10 podkreśla, że placówka ma już doświadczenia w wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych. Dla przykładu to 'Dziesiątka' miała pierwszą pracownie informatyczną – mówi Maria Gugała – Chmiel.