Skopanie: Akcja honorowego krwiodawstwa

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Ponad 13 litrów krwi zebrano w miniony weekend przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skopaniu podczas akcji honorowego krwiodawstwa. Na czas trwania akcji Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie podstawiło pod budynek remizy Mobilny Punkt poboru krwi wraz z personelem medycznym. Po przeprowadzonych badaniach lekarskich i weryfikacji do oddania tej życiodajnej substancji dopuszczono 30 osób. Wśród potencjalnych dawców znaleźli się zarówno kobiety jak i mężczyźni; osoby młode oraz starsze; ci, którzy już wcześniej oddawali krew oraz ci, którzy postanowili to zrobić po raz pierwszy. Byli to mieszkańcy Skopania, w tym strażacy z miejscowej jednostki; Suchorzowa, Marków, Kaczaków, a nawet Nowej Dęby. Na wszystkich uczestników akcji czekały zimne i gorące napoje oraz strażacka grochówka.
Inicjatorami wydarzenia był zarząd miejscowej jednostki OSP oraz członkowie klubu Honorowych Dawców Krwi ,, Strażak' działającego przy OSP w Skopaniu. Druhowie zapowiadają, że akcja będzie kontynuowana.