Sanodmierz: Większa rada muzeum

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Do głównych zadań rady muzeum należy między innymi nadzór nad wypełnianiem przez placówkę zadań, do których została powołana, ocena jej działalności, oraz zatwierdzenie przedłożonego przez dyrektora rocznego planu pracy, wraz z planem finansowym.
Wiceburmistrz Ewa Kondek podkreśla, że to ustawa o muzeum narzuca pewne ramy, jeśli chodzi o ilość osób zasiadających w radzie, oraz to, jaki organ reprezentują:

Rada Muzeum Okręgowego w Sandomierzu działa już w pełnym dziesięcioosobowym
składzie. Na ostatniej sesji miejscy radni, stosowną uchwałą uzupełnili jej skład o trzy brakujące osoby.
Zwiększenie liczby zasiadających w radzie muzeum to efekt przyjętego w lutym tego roku, znowelizowanego statusu placówki. Nowe osoby to, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sandomierzu Barbara Rożek, dyrektor Sandomierskiego Centrum Kultury Wojciech Dunin, oraz dyrektor Fundacji Kultury Ziemi Sandomierskiej Jan Hajduk.
Nie wszyscy radni podzielali konieczność zwiększenia obsady. Mówi radny Jacek Dybus: