Sandomierzanin Andrzej Karwat został laureatem Świętokrzyskiej Nagrody Kultury.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Andrzej Karwat studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zorganizował osiem wystaw indywidualnych, brał udział w kilkudziesięciu wystawach krajowych, regionalnych i środowiskowych. Odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury i medalem Gloria Artis.
(Marcin Gabrek)
Z wielką precyzją Andrzej Karwat stworzył odlewy Bramy Opatowskiej, Ratusza, Domu Długosza, Zamku oraz Zespołu klasztornego Kościoła św. Jakuba. Rzeźby są w skali 1:200, odwzorowane są na nich wszelkie detale architektoniczne, bryły można z łatwością objąć dłońmi. Rzeźby powstawały przez 8 miesięcy, wymagały niezwykłych umiejętności modelarskich od artysty, była to benedyktyńska praca, wykonywana nieodpłatnie, społecznie. Sam artysta ma nadzieję, że uda się stworzyć kolejne rzeźby

Nagrodę otrzymał za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim. Nagrodzono go w ten sposób za realizację cyklu rzeźb przedstawiających sandomierskie zabytki. Powstały one w ramach projektu 'Dotyk historii' realizowanego przez stowarzyszenie 'Dobrze że jesteś'
Mówi sekretarz stowarzyszenia Katarzyna Zioło