Sandomierzanie uczczą dziś 31 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

(Marcin Gabrek)
Organizatorzy zachęcają także do włączenia się w akcję IPN 'Zapal światło
wolności'. Zachęcają, aby o 19.30 w oknach zapalić świece

O 16.30 w centrum informacji turystycznej przy ul. Opatowskiej odbędzie się
prezentacja książki 'Archiwalia i pamiątki stanu wojennego w Archiwum
Państwowym w Kielcach'. Godzinę później w Bazylice Katedralnej odprawiona
zostanie msza za ojczyznę. Potem pod pomnikiem Solidarności złożone zostaną
kwiaty i zapalone znicze. Uczestnicy obchodów spotkają się też na Rynku
Mówi współorganizator obchodów Marek Kwitek