Sandomierz będzie realizował inwestycje w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Na Podkarpaciu dużym projektem realizowanym w ramach partnerstwa publiczno –
prywatnego ma być budowa obwodnicy Krosna.
Miasto zaoferowało grunt pod realizację inwestycji, dokumentację projektową
oraz coroczne opłaty za zarządzanie powstałą infrastrukturą. Od partnera
prywatnego oczekuje natomiast sfinansowania nakładów inwestycyjnych i
zarządzania wybudowanymi drogami przez okres ok. 30 lat.
(Marcin Gabrek)
Zdaniem burmistrza budżet miasta musi być przygotowany na uruchomienie
środków unijnych

Pierwszym zadaniem które ma być zrealizowane w taki sposób mają
być parkingi na 650 miejsc w sąsiedztwie starego miasta.
Burmistrz Jerzy Borowski przekonuje, że to jedyny sposób, aby w przyszłości
sięgać po środki unijne