Sandomierz: Wsparcie dla muzeum.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

Muzeum Okręgowe zostało przejęte od starostwa powiatowego przez miasto dwa
lata temu.
(Marcin Gabrek)
Zdaniem burmistrza najważniejsze jest dzisiaj wypracowanie dobrych zasad współpracy na przyszłość:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu otrzyma dodatkowe środki na działalność w tym roku. Budżet muzeum jest zbyt niski, aby mogło normalnie funkcjonować przez cały rok. Rada Miasta przyznała dodatkowe 70 tysięcy złotych.
Mówi burmistrz Marek Bronkowski: