Sandomierz: W przyszłym roku remont Staromiejskiej.

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Jeżeli dokumentacji nie uda się odnaleźć, może okazać się że kosztów remontu nie uda się pokryć ze środków zewnętrznych. (Marcin Gabrek)
Niestety, dokumentacja zaginęła. Kopia, która trafiła do starostwa uległa zniszczeniu w czasie powodzi. Kopii, która powinna być w magistracie nie ma :

Na przyszły rok zaplanowano remont ulicy Staromiejskiej w Sandomierzu.
Burmistrz Marek Bronkowski potwierdza, że rozmawiał na ten temat ze starostą. Staromiejska jest drogą powiatową: