Sandomierz: Ulica Lubelska gotowa

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Ewa Wójcik - Lis

W ramach inwestycji jezdnia i pobocza zostały poszerzone, wykonana została nowa nawierzchnia drogi, chodniki i ciąg pieszo – rowerowy. Przebudowali także zatoki autobusowe i wiaty. Wartość projektu to blisko 7,8 miliona złotych, z czego 85% to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
(Marcin Gabrek)
Zakończyła się modernizacja ulicy Lubelskiej w Sandomierzu. To część drogi wojewódzkiej nr 777, która prowadzi z Sandomierza przez Dwikozy i Zawichost do Annopola.
Mówi członek zarządu województwa Jan Maćkowiak: